BRISP - Privacyverklaring & Cookiebeleid Privacyverklaring & Cookiebeleid - BRISP
Loading...
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring & Cookiebeleid

1. Privacyverklaring

Algemeen
Met het verstrekken van uw persoonsgegevens aan BRISP stelt u vertrouwen in ons dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Hiervan zijn wij ons bewust. In dit privacy statement lichten wij toe hoe wij ons inspannen om uw privacy te beschermen.

 

Doel verwerking en bewaring
BRISP verwerkt uw gegevens niet zomaar. BRISP verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten, mits hiervoor een wettelijke grondslag is. Indien uw toestemming voor een verwerking nodig is, doen wij dit specifiek en geïnformeerd.

BRISP bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving (waaronder de fiscale bewaarplicht) is vereist.

 

Uitwisseling
De uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten kan met zich meebrengen dat wij uw gegevens delen met derde partijen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag,  een samenwerkingsovereenkomst en/of een verwerkersovereenkomst.

 

In sommige gevallen maken wij gebruik van facturatie via Sprinque. Hierop is het volgende van toepassing:

The Pay By Invoice payment option includes an automated credit check by Sprinque B.V. to evaluate your eligibility for the Pay By Invoice payment option in accordance with the Sprinque privacy statement, which can be found here: https://www.sprinque.com/privacy-policy.

As provided in your agreement with BRISP, Sprinque assigns its receivable for payment of the associated invoice amount and if applicable fee (together with ancillary rights) to Sprinque Finance B.V. In doing this, Sprinque also shares your personal data with Sprinque Finance B.V. The privacy statement of Sprinque Finance B.V. can be found here: https://www.sprinque.com/end-customer-privacy-statement.

By choosing the Pay By Invoice payment option, you guarantee that all relevant data subjects (such as the ultimate beneficial owners and representatives of the applicant) will be informed of the credit check, the Sprinque privacy statement and the Sprinque Finance B.V. privacy statement.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
BRISP zorgt voor de gegevens die zij verwerkt voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen, in lijn met van toepassing zijnde wettelijke vereisten en richtlijnen.

 

Uitoefening van uw rechten
U heeft:

  • Recht op inzage

Als u wilt weten welke persoonsgegevens BRISP van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

  • Recht op rectificatie, aanvulling en beperking

Indien uw acht dat de gegevens die BRISP van u verwerkt onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens door ons te laten wijzigen of aan te vullen.

  • Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen, kunt u vragen om verwijdering of vernietiging van uw gegevens. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.

  • Recht op dataportabiliteit

U kunt uw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin u deze, indien gewenst, door kunt geven aan een andere organisatie.

  • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

BRISP
Van Elmptstraat 16-10
9723 ZL Groningen
The Netherlands

Of info.benelux@brisp.nl

BRISP behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en afname van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

2. Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van twee typen “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Er worden noodzakelijke cookies en statistische cookies opgeslagen.

 

Noodzakelijke cookies
De volgende noodzakelijke cookies worden opgeslagen om de website beter te laten functioneren. Deze cookies zijn uitsluitend functioneel van aard. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het cookiebeleid van de website te accepteren.

Cookie Doel Bewaartermijn Type
Lokale opslag Caching om de website sneller te laten openen op basis van eerder geopende webpagina’s. Gedurende de sessietijd HTTP Cookie

Statistische cookies
De volgende statistische cookies worden opgeslagen. De door statistische cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt uitsluitend geanonimiseerd overgebracht naar Google. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik, om uiteindelijk onze diensten zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op onze klanten.

Cookie Doel Bewaartermijn Type
_ga Een uniekID waarmee bijgehouden wordt hoe de website gebruikt wordt. Maximaal 22 maanden HTTP Cookie
_gat Hiermee wordt de verzoeksnelheid door Google vertraagd. Gedurende de sessietijd HTTP Cookie
_gid Een uniekID waarmee bijgehouden wordt hoe de website gebruikt wordt. Gedurende de sessie tijd HTTP Cookie

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en- services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.